Home / خبرهای مدارس

خبرهای مدارس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق : آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق مدارس تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

ثبت نام مدارس شاهد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق طبق روال سال …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گوراجوب زیدعلی – گوراجوب قشلاق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مله‌رش – میرعبدلی سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مله‌رش – میرعبدلی سفلی با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مله‌رش – میرعبدلی سفلی می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد مله‌رش – میرعبدلی سفلی

ثبت نام مدارس شاهد مله‌رش – میرعبدلی سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مله‌رش – میرعبدلی سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مله‌رش – میرعبدلی سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان مله‌رش – میرعبدلی سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله‌رش – میرعبدلی سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله‌رش – میرعبدلی سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله‌رش – میرعبدلی سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

ثبت نام مدارس شاهد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی : آزمون مدارس تیزهوشان پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پویینه – تازه‌آباد بانی‌عزیزی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاشتر – کانی سواران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاشتر – کانی سواران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کاشتر – کانی سواران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کاشتر – کانی سواران

ثبت نام مدارس شاهد کاشتر – کانی سواران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کاشتر – کانی سواران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کاشتر – کانی سواران طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران : آزمون مدارس تیزهوشان کاشتر – کانی سواران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاشتر – کانی سواران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاشتر – کانی سواران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاشتر – کانی سواران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جبرئیلان – جنت‌بو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جبرئیلان – جنت‌بو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جبرئیلان – جنت‌بو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو : آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو مدارس تیزهوشان جبرئیلان – جنت‌بو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان جبرئیلان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد جبرئیلان – جنت‌بو

ثبت نام مدارس شاهد جبرئیلان – جنت‌بو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد جبرئیلان – جنت‌بو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد جبرئیلان – جنت‌بو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله